About Us

บริษัท เอสทีซี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3073 หมู่ 9 ซอยสันติคาม 12
ถนน : สุขุมวิท
ตำบล : สำโรงเหนือ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
Website : www.stc-technology.com

เริ่มก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

Manager/Engineer

ผู้บริหาร : ทัน สุนสนาม
Manager : Tan Soonsanam
Position : Engineer
Mobile : 081-499-9076, 087-799-1352
Email : stc-tan@hotmail.com
Email : tan@stc-technology.com

วิสัยทัศน์

บริษัท เอสทีซี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบและผลิตระบบลำเลียง และงานเครื่องจักรผลิตอาหาร โดยวิศวกรผู้มีความชำนาญและประสบการณ์กว่า 15 ปี ตลอดจนเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมและงานระบบอุตสาหกรรม ด้วยนำเสนอวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย และมีคุณภาพ ยังมีความต้องการของลูกค้าตอลดจนให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และเครื่องจักรผลิตอาหาร ด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นหนึ่ง โดยการได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

- เป็นผู้นำด้านการบริการด้านงานวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุด
- เป็นเลิศในการบริการที่ดีต่อลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและสม่ำเสมอ
- เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการและบริหารภายในที่ดี

หลักในการบริหาร

- สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการลูกค้า
- สามารถให้บริการหลังการให้บริการ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด
- สามารถให้คำแนะนำและที่ปรึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
- และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

ดำเนินธุรกิจประเภทงานวิศวกรรม

- ออกแบบและจัดจำหน่าย สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, สกรูลำเลียง, และอะไหล่และอุปกรณ์ในงานลำเลียงวัสดุในงานอุตสาหกรรม
- ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบทุกประเภท
o ผลิตเครื่องจักรวานอาหาร
o จำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ เครื่องจักรขนถ่ายวัสดุทุกชนิด

ขอบเขตของงาน (Scope Of Works)

ออกแบบและจำหน่ายออกแบบและจัดจำหน่าย สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, สกรูลำเลียง, และอะไหล่และอุปกรณ์ในงานลำเลียงวัสดุในงานอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบทุกประเภท ผลิตเครื่องจักรวานอาหาร เช่น สายพานแสตนเลส, wire mash, สกรูแสตนเลส, sprirall conveyor, เครื่องล้างภาชนะถังผสมแสตนเลส 2 ชั้น เป็นต้น จำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ เครื่องจักรขนถ่ายวัสดุทุกชนิด